ALV keert zich tegen Biesbosch-vaantje

DSCF0144
foto Jan Sebregts

door Ton Ceelen

Lege stoelen typeerden de ALV van 13 maart 2018. Allereerst waren er maar zeventien leden aanwezig, een dieptepunt in ons verenigingsleven. Lege stoelen ook aan de andere kant van de tafel, omdat het niet gelukt is een nieuwe voorzitter en secretaris te vinden.

Volgens aftredend voorzitter Chris Rozier had het Dajaks-bestuur erg zijn best gedaan om kandidaten te vinden maar hadden de gevraagde mensen te weinig tijd, of ze durfden de verantwoordelijkheid niet aan. Penningmeester Arie van Vliet zal na de ALV de wettelijke taken van de voorzitter en secretaris alleen moeten invullen, in samenwerking met de commissarissen.

Mandaat

Chris zag dit niet zo somber in omdat onze commissies momenteel goed bezet zijn. Maar hij vond wel dat er een dagelijks bestuur nodig is dat overzicht houdt en brandjes kan blussen. Daarom deed hij verschillende voorstellen om deze bijzondere situatie op te lossen. Uiteindelijk kreeg het algemeen bestuur van de ALV een mandaat om na de vergadering zelf een interim-voorzitter en interim-secretaris aan te stellen, die op de eerstvolgende ALV bevestigd moeten worden.

Als demissionaire dagvoorzitter ging Chris daarna verder met een terugblik op het voorbije verenigingsjaar, waarin nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement gerealiseerd zijn. Andere opvallende verrichtingen waren de nieuwbouw van de loods en de plaatsing van een overdraagsteiger bij de Jantjesplaat. Verder zijn er veel mooie tochten en goedbezochte cursussen georganiseerd. De conclusie: we vormen een bloeiende vereniging.

Dak eraf

Uit het verslag van de penningmeester bleek dat we ondanks tegenslagen – het dak is er tweemaal afgewaaid, in mei en december – geld hebben overgehouden. Dat komt mede door het stabiele ledental en enkele meevallers, zoals de energiebelasting die werd teruggestort. Op voorstel van de kascommissie kreeg Arie applaus voor zijn financieel beheer.

Een nieuw element in dit beheer is de vijfjarenbegroting, die iedere commissie heeft opgesteld. Hierdoor wordt duidelijk in kaart gebracht hoe we bijvoorbeeld de verbouwing van de kleedkamers en de aanschaf van nieuwe boten spreiden. Gezien de vergrijzing van het ledenbestand (gepensioneerden betalen geen zelfwerkzaamheid) en de verwachte stijging van de vaste lasten vond Arie het verstandig de contributie te verhogen met €4,80 voor seniorleden en €4,15 voor partnerleden. Dit voorstel werd aangenomen.

Biesbosch-vaantje

Op de agenda stond ook dat deze ALV zich moest uitspreken over de invoering van het Biesbosch-vaantje. Simon van der Pol, die samen met Dirk Vegter in de Biesboschfederatie de kanobelangen vertegenwoordigt, legde uit dat zij eerst voorstanders waren van dit vaantje omdat het de minst erge van twee kwaden was. Alle verenigingsleden zouden vrijwillig-verplicht €10 per jaar betalen, maar daarmee voorkwam je dat Staatsbosbeheer eenzijdig een tarief van €50 per boot zou opleggen. Dirk heeft dit uitgelegd in de Keerwater van september 2017.

Maar intussen is de situatie veranderd. De Federatie heeft zich kritisch opgesteld omdat een versnippering dreigt: je zou dan voor elk vaargebied een toegangsprijs moeten betalen. En in de betrokken gemeenten rondom de Biesbosch bleek er geen politiek draagvlak te zijn voor de invoering van het vaantje. Daarom gaf Simon nu het advies om tegen te stemmen.

Chris sloot zich daarbij aan: het Biesbosch-vaantje is een broos voorstel gebleken, en het is nog maar de vraag of het ons als kanovaarders enige invloed oplevert op de besteding van het geld, zoals aanvankelijk wel was toegezegd. Harry van den Herik wees erop dat het ook niet eerlijk is om watersporters te laten betalen terwijl wandelaars, fietsers, auto’s en motoren gratis naar binnen mogen. De ALV stemde daarop tegen het vaantje – het voorstel verwaait in de wind.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s